Ispaniya

İspaniyada təhsil

İspaniya özünəməxsus zəngin təhsil ənənələri olan və qədim mədəniyyətə malik bir Avropa ölkəsidir. İspaniyada ilk universitet hələ uzaq 1218-ci ilə aid hesab edilir. Hal-hazırda İspaniyada 60 dan çox universitet fəaliyyət göstəririk onlarında 48-i dövlət universitetləridir. İspan təhsil sisteminin əsas özəlliyi orada ali təhsilin dörd pilləli olmasıdır. Beləliklə birinci pilləyə (facultades universitarias) universitet fakültələri daxildir. Burada texniki fənlərdən başqa bütün fənlər tədris edilir. Buranı bitirən tələbələr bütün başqa universitetlərdə olduğu kimi bakalavr, magistr və elmlər doktoru dərəcəsini ala bilərlər.

İkinci pilləyə ali texniki təhsil müəssisələr aid edilir (escuelas technicas superiores). Onlarda özü-özlüyündə 3 istiqamət üzrə formalaşmışdırlar. Üçüncü pilləyə aid edilən məktəblər xüsusi texniki istiqamət üzrə bakalavr dərəcəsi verən (escuelas universitarias) universitetlər hesab edilir. Sonuncu dördüncü pilləyə aid edilən kolleclər isə yalnız bakalavr dərəcəsi verən bütün normal ali təhsil məktəblərinə xas xüsusiyyətlərlə seçilir.

İspaniyada pulsuz ali təhsil olmasa da əslində qiymətlər başqa Avropa ölkələri ilə müqayisədə çox real və əlçatandır demək olar. Misal üçün deyək ki, bu dövlət universitetlərində illik orta təhsil haqqı kimi 300- 1000 Euro hesab edilirsə, özəl universitetlərdə 3000- 10000 Euro arasında dəyişir. Universitetlər əcnəbi tələbələrə xüsusi önəm verir və hətta dövlət universitetlərində xarici tələbələrə üstünlük yerli tələbələrdən çox verilir. Aşağıda bəzi qabaqcıl İspan universitetlərinin siyahısını tapa bilərsiniz

İspaniyada Universitetlər  

Universidad Complutense De Madrid http://www.ucm.es/info/ucmp/index.php

Universidad de Barcelona http://www.ub.edu/homeub/welcome.html

Universidad de Granada http://www.ugr.es/

Universidad de Malaga http://www.uma.es/

Universidad de Navarra http://www.unav.es/

University of Valladolid http://www.uva.es/

Universidad Politecnica de Valencia http://www.uva.es/

Universidad de Alicante http://www.uva.es/

Universidad de Almeria http://www.ual.es/

Universidad de Cadiz http://www.uca.es/

Universidad de Castilla - La Mancha http://www.uclm.es/

Universidad de Oviedo http://www.uniovi.es/

European University www.euruni.edu

Idec Universitat Pompeu Fabra MBA www.idec.upf.edu/mbas

Business and Engineering School La Salle www.beslasalle.net

University of Alcalá - Alcalingua (Spanish Courses) www.alcalingua.com

Escp-Eap European Busıness School www.escp-eap.net

Schiller Internatianal University www.schiller.edu

Universidad de Alicante www.sri.ua.es

Comments:

Facebook