SAT

SAT formatının dəyişikliyi haqqında nələri bilmək vacibdir

Yenilənmiş SAT imtahanları 2016-cı ilin yazından başlayacaq

SAT imtahanına 3 bölmə daxil ediləcək : Critical Reasoning and Writing, Mathematics и Essay

İmtahan müddəti 3 saat , ESSAY yazmaq üçün 50 dəqiqə əlavə ediləcək.

SAT imtahanı əvvəlki qayda da olaraq 400-dən 1600-dək bal miqyasında qiymətləndiriləcək.Critical Reasoning and Writing, Mathematics bölməsi 200-dən 800-dək fərdi şəkildə qiymətləndiriləcək. ESSAY üzrə toplanan ballar ayrılıqda məlumatlandırılacaq.

SAT testinin yeni formatında məqsəd qısa mətndə lazımi mənanı müəyyən etməkdir.

Bu cür tapşırıqlarda mükəmməl nəticəni əldə etmək üçün geniş söz bazasına və mütəmadi olaraq söz bazasını artırmaq lazımdır.

Qısa mətnlərdə istifadə olunan sözlər Yüksək ali təhsil müəssisəsələrinin akademik lüğətindən götürülüb.

Akademik lüğəti bilməsinin xeyiri gələcək tələbə üçün təhsil alacağı kollecdə , universitetdə və həmcinin gündəlik həyatda istifadə edə biləcəyidir.

Critical Reasoning and Writing bölməsi bədii ədəbiyyat və elmi ədəbiyyat , təhlili müşayiət proqramları , cədvəl və sxemlərlə bağlı müəyyən tapşırıqları daxil edir.

Yenilənmiş Critical Reading and Writing bölməsində SAT test Tapşırıqlarında düzgün cavabların təyin olunması üçün tələbələr qavrama qabiliyyətini və müəyyən mənbələrdən alınan məlumatların təhlilini, o cümlədən , qrafiki , bədii və elmi ədəbiyyatdan qısa məzmunlu mətnləri təqdim etməlidirlər.

Yeni test formatı qrafik təfsiri üzrə suallar siyahısını nəzərə alaraq və qrafiklər əsasında məlumatın kiçik hissəli məlumatların təhvil verilməsi əsaslanır.

Yenilənmiş SAT imtahanında “ESSAY” bölməsində tələbələrə təklif olunur qısa mətni oxumaq və müəllifin mübahisə strukturunu başa salmaq.

İmtahan verən şəxsdən tələb olunur ki , öz iddealarını sübütlarla təqdim etsin.

Bu prinsip daha ətraflı kollec prosesində akademik yazı bacarıqları üçün istifadə olunur.

Essey mövzüsü imtahan verən şəxsə öncədən məlumatlandırılacaq, və imtahan verən günə qədər dəyişiklik olunmayacaq.

Testdə yalnış ilkin məlumat dəyişdiriləcək – analiz üçün olan hissə.

Esse yazmaq vacib olunacaq tələbdir.

SAT testində riyaziyyat bölməsində diqqət növbəti 3 hissəsinə edilir : (1) tapşırıqların həlli və məlumatların təhlili , (2) ümumi riyaziyyat , (3) geniş riyaziyyat üzəri məlumatların təhlili və tapşırıqların həllinə girişi

İmtahan verən şəxsə nisbətdə və faiz istifadə olunacağı təklif ediləcək.

Ümumi cəbr tapşırıqları xətti tənliklər üzrə biliyin yoxlanılması buna əsaslanır ki, tələbənin mücərrəd düşüncə inkişafı üçün kömək olacaqdır.

Həmcinin riyaziyyatın başqa sahələrindən də tapşırıqlar olacaq, lakin ən əsas 3 bölməyə güclü vurğu olunacaq.

Yenilənmiş SAT testində səhv cavablar sayılmayacaq.Düzgün cavablar əsasında ballar toplanacaq.
Yalnız düzgün cavabların hesablanması buna əsaslanır ki , tələbələr hər bir tapşırığın qərarını düzgün şəkildə təqdim etsin.

Comments:

Facebook